FORFATTER:

ELISABETH NØRKJÆR

Elisabeth Nørkjær har som skolelærer erfaret og observeret, at det er blevet vanskeligere for børn at formulere sig mundtligt og bruge sproget konstruktivt. Dette kan forbedres gennem kreativitet og sproglig træning. I bogen bliver barnet inspireret af historiens tossede idéer, dens sprog, ny opfundne ord og mærkelige vendinger. I samtalen med den voksne leger barnet med sproget og finder selv på nye ord og vendinger. Disse elementer udvikler fantasien og det aktive sprog.

 

IDÉUDVIKLER/KUNSTNER:
LISE VESTERGAARD

 

Lise Vestergaard er tidligere elev hos Elisabeth Nørkjær. Siden hun for ca. 4-5 år siden begyndte at genfortælle Filifyt-historierne for sine nevøer, blev det hende hurtig klart, hvad historierne kunne hvorfor hun kontaktede sin tidligere folkeskolelære for at gøre Filifythistorierne til alle børns eje.

 

‘Mange gange fortæller historien sig selv, fordi fantasien løber af sted med børnene. Filifyt-historierne sætter gang i kreativ tænkning og når langt udover bogens kant...'

 

Lise arbejder i dag som kunstner, facilitator og foredragsholder.

www.lisevestergaard.dk

 

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon

Elisabeth Nørkjær og Lise Vestergaard inviterer børn fra 4 -10 år med på Filifyttens eventyr.  'Med Filifytten på eventyr' er en ny måde udvikle dit barns kreativitet og intelligens. Bogen er en uformel 'snak-sammen-bog' til børn og voksne, hvor man gennem oplæsning, samtale og leg skaber rammerne for, at barnet bliver inspireret til at tænke nyt og udfolde sin fantasi. Børnebogen er uden billeder, fordi barnet selv skal skabe billederne – en evne under pres i en tid, hvor børn bombarderes med billeder fra tv, IPAD og spil .  Lise, der er billedkunster, havde som barn Elisabeth til lærer. Lise glemte aldrig, hvordan Elisabeth af fri fantasi kunne tryllebinde sine små elever. Derfor blev det Lises hjertesag at invitere alle børn med ”Filifytten på eventyr” gennem bogen.

EVENTYRET:

BAGOM

 

Forlaget Filifytten er et af Danmarks nye forlag, som blev stiftet i 2016 af Elisabeth Nørkjær og Lise Vestergaard. Navnet filifytten har vi hentet fra forfatterens (Elisabeth Nørkjær) fortællinger om filifytten, et grønt fantasivæsen som har en rygsæk hvori alt findes, kun fantasien sætter grænser.

Forlaget ønsker at fokusere på kreativitet, leg og fri fantasi som bærende elementer i læring og udvikling.

Kreativitet er for alle, og er noget, som kan trænes og skal vedligeholdes, hvis man ønsker at være god til det. Derfor har vi materialer, som henvender sig til både børn og voksne, omend det handler om at komme på en ny forretningsidé eller at træne barnets fantasi.

Vores vision er, at forlaget kan inspirere børn og voksne til at udnytte deres kreative potentiale.