VILKÅR

Velkommen til vores hjemmeside www.filifytten.dk.

Filifytten.dk stiller ingen garantier for indhold og materiale præsenteret på denne hjemmeside.

Hvis du forsætter med at gennemse og bruge denne hjemmeside, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser inkl. vores persondatapolitik. Hvis du er uenig i dele af disse vilkår og betingelser, benyt da venligst ikke vores hjemmeside.

Termen for 'filifytten.dk', 'os' eller 'vi' refererer til ejeren af denne hjemmeside. Termen 'dig', 'din' eller 'du' refererer til de brugere eller seere, der besøger og ser vores hjemmeside.

Brugen af denne hjemmeside er under følgende forudsætninger:

 

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG HANDEL
For alle handler gælder følgende:
- 6 måneders returret på intakte bøger fra faktura dato
- Returmængden er 10% (det vil sige, vi tilbagetager 
  20% af bestilling)
 
VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

1. Indholdet på hjemmesiden er til for din generelle information. Selvom filifytten.dk har bestræbt sig for at sikre, at al information på denne hjemmeside var korrekt, da den blev inkluderet, bør du være opmærksom på, at filifytten.dk ikke påtager sig ansvaret, hvis informationen skulle vise sig at være ufuldstændig, unøjagtig eller forældet.
 

2. Hverken vi eller nogen tredjepart giver nogen garanti eller sikkerhed med hensyn til nøjagtighed, aktualitet, performance, fuldstændighed eller egnethed af oplysninger og materialer, som findes eller tilbydes på denne hjemmeside til et bestemt formål. Du anerkender, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl, og at vi ikke tager ansvar for sådanne unøjagtigheder eller fejl i videst muligt omfang tilladt ved lov.
 

3. Din brug af enhver oplysning eller ethvert materiale på denne hjemmeside er helt på egen risiko, og vi kan ikke gøres ansvarlig herfor. Det er dit eget ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester og informationer til rådighed på denne hjemmeside opfylder dine specifikke behov.
 

4. Denne hjemmeside indeholder materiale, som er ejet af eller er licenseret til os. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, fremtoning og grafik. Gengivelse er forbudt undtagen i overensstemmelse med meddelelse om ophavsret, som udgør en del af disse vilkår og betingelser.
 

5. Opgaver udarbejdet af filifytten.dk inkluderer ikke udlevering af arbejdsfiler eller andet materiale, der ligger til grund for det færdige produkt. Løsninger og materialer må ikke anvendes til andet end det aftalte uden filifytten.dks udtrykkelige tilladelse.
 

6. Det er tilladt at printe eller downloade information og indhold fra denne hjemmeside til eget ikke-kommercielt brug eller til ikke-kommercielt brug i din virksomhed/organisation. Du må ikke udbyde til salg, sælge eller distribuere nogen del af hjemmesiden eller dens indhold over noget medium. Det er ikke tilladt at inkludere nogen del af hjemmesiden som en del af en anden hjemmeside, hverken som hyperlink eller andet, medmindre filifytten.dk skriftligt har givet sin tilladelse hertil. Du må ikke bruge filifyttens.dks navn eller misbruge filifytten.dks eller filifyttens varemærke på nogen måde.
 

7. Du må ikke anvende denne hjemmeside i ulovligt øjemed, og herunder accepterer du, at du ikke vil sende, bruge, kopiere, poste eller tillade afsendelse, som er ærekrænkende, uanstændig, fornærmende, usømmelig eller er et brud på privatlivets fred. Du accepterer ikke at sende uopfordret salgs- eller reklamemateriale, spam eller lignende materiale eller nogen form for massefremsendelser, som kan forstyrre hjemmesidens drift eller andre brugeres brug af hjemmesiden. Uautoriseret brug af denne hjemmeside kan give anledning til et erstatningskrav og/eller være en strafbar handling.

8. Filifytten.dk forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, omdanne, ændre, indstille eller permanent afbryde hele eller dele af hjemmesiden og at begrænse eller forbyde adgang hertil.
 

9. Alle varemærker gengivet på denne hjemmeside, som ikke ejes af eller licenshaves til filifytten.dk, er anerkendt på hjemmesiden.

10. Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Disse links er opgivet for nemheds skyld for at give yderligere oplysninger. De betyder ikke, at vi støtter andre hjemmesider, og vi har intet ansvar for indholdet af de linkede hjemmesider.

Uautoriseret duplikering eller offentliggørelse af materiale fra denne hjemmeside er udtrykkeligt forbudt.

 

Copyright © www.filifytten.dk. All rights reserved.

PERSONDATA

Velkommen til vores hjemmeside www.filifytten.dk.

Vi forstår, at privatlivets fred på internettet er vigtig. Denne erklæring regulerer vores persondatapolitik for brugere af hjemmesiden.

'Personligt identificerbare oplysninger' henviser til alle de oplysninger, der identificerer eller kan bruges til at identificere, kontakte eller finde den person, til hvem sådanne oplysninger angår, herunder men ikke begrænset til: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og CPR-nummer. Personligt identificerbare oplysninger omfatter ikke oplysninger, der indsamles anonymt (dvs. uden identifikation af den enkelte bruger) eller demografiske oplysninger, der ikke er tilsluttet en identificeret person.

 

HVILKE PERSONLIGE OPLYSNINGER INDSAMLES?

Vi kan indsamle grundlæggende brugerinformationer fra alle vores brugere.

 

HVEM INDSAMLER PERSONLIGE OPLYSNINGER?

Ud over vores direkte indsamling af oplysninger, kan eventuelle tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer indsamle personlige oplysninger fra vores brugere. Vi kontrollerer ikke, hvordan disse tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer benytter sådanne oplysninger, men vi beder dem om at oplyse, hvordan de bruger personlige oplysninger fra brugere.

 

HVORDAN BRUGER HJEMMESIDEN PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER?

Vi bruger personligt identificerbare oplysninger til at tilpasse hjemmesiden. Vi kan e-maile brugere i forbindelse med research omkring informationsarkitektur, der skaber nye muligheder og informationer på hjemmesiden. Vi kan også bruge personligt identificerbare oplysninger til at kontakte brugere som svar på konkrete henvendelser eller til at yde den ønskede information.

 

MED HVEM KAN PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER DELES?

Vi kan dele indsamlede oplysninger om vores brugere, herunder demografi af vores brugere, med vores tredjeparts leverandører og tilknyttede agenturer.

 

HVORDAN ER PERSONLIGT IDENTIFICERBARE OPLYSNINGER OPBEVARET?

Personligt identificerbare oplysninger indsamlet på hjemmesiden opbevares sikkert og er ikke tilgængelige for tredjeparts leverandører, tilknyttede agenturer eller ansatte i Forlaget Filifytten undtagen til brug som anført ovenfor.

 

HVILKE MULIGHEDER HAR BRUGERE MED HENSYN TIL INDSAMLING, BRUG OG DISTRIBUTION AF OPLYSNINGER?

Brugere kan fravælge at modtage uopfordret information eller blive kontaktet af os og/eller vores leverandører og tilknyttede agenturer ved at sende os en e-mail med besked herom.

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Bemærk, at når du klikker på et af disse links, flytter du til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til at læse om disse eksterne hjemmesiders persondatapolitik, som kan adskille sig fra vores.

Uautoriseret duplikering eller offentliggørelse af materiale fra denne hjemmeside er udtrykkeligt forbudt.

 

Copyright © www.filifytten.dk. All rights reserved.