Forskere: Skolerne magter ikke kreativitet og innovation. Uddannelsessystemet og dets brug af test som f.eks. PISA tvinger ifølge et nyt studie lærerne til at opøve eleverne i paratviden frem for problemløsning og nytænkning. Det hæmmer elevernes evne til at vove pelsen og tænke nyt.

Læs mere

Divergent tænkning vigtig ingrediens i kreative processer.

Kreative evner. Kreativ viden. Kreative processer. Alle er blevet stadig mere efterspurgte ingredienser i skabelsen af et innovativt og bæredygtigt samfund. Både uddannelsessystemet, virksomhederne og politikerne råber og håber på dem.

Læs mere

Innovative mennekser har haft en kreativ barndom. Kreativitet i barndommen er

en ingrediens, som afgør, om børn bliver veluddannede innovative voksne. Det mener amerikanske forskere på baggrund af en ny undersøgelse.

Læs mere

Kreativitet kan defineres som en proces, hvor man frembringer noget nyt og får noget til at eksistere, der ikke var der før, ved at kombinere allerede eksisterende ideer, forestillinger, tanker og materialer på nye og ukonventionelle måder.

Læs mere

Vi lever i en tid hvor det, der tillægges værdi, er færdigheder, det der kan måles og vejes. Men for at blive hele mennesker skal den anden side også med: kontakten til vores indre, følelserne, det kreative – og her bliver fantasien vigtig. Den kommer til udtryk i bl.a. leg og eventyr. Dette forsker
Thomas Gitz-Johansen i.

Læs mere

"Hendes selvtillid er blevet styrket via LæseLeg, hvilket betyder, at hun nu snakker mere, bruger et større ordforråd og i det hele taget nu "tør bruge sit sprog". Dette betyder, at hun leger bedre, har dannet flere legerelationer og selv tager mere initiativ til leg.“

Læs mere

http://www.læseleg.dk/til-foraeldre

'For nøj hvor var det en god oplevelse at læse bogen sammen med mit barnebarn, en pige på 7år. Hun var fuldstændig fængslet i fortællingen.'

 

'Og hun fandt det så sjovt, at hun skulle være med til at finde forslag til at komme videre med ting fra Tyts taske, og blev tydeligt glad for at hendes forslag jo lige efter blev anerkendt af Tyt…og det uanset hvad hun valgte.'

 

'Jeg kan give bogen så meget kompliment, for den er virkelig nem at læse, nem at betone rigtigt, hvilket jo øger interesse og spænding.'

 

'Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at ingen tablet eller lignende kan hamle op med en bog som denne i udvikling af den innovative, omstillingsparate, kreative fremtidige medarbejder med evne til at finde løsninger i et fællesskab med andre medarbejdere, som jo er Danmarks fremtidsgrundlag.'

 

'Tillykke til bogens forfattere for at have ramt plet. Bedste hilsner fra Lola'

Se hele anmeldelsen her: www.lolajensen.dk/lola-anbefaler/