HVORFOR

I en travl hverdag, hvor vi i stor udstrækning lever gennem de digitale medier, ønsker vi med denne bog at sætte fokus på barnets aktive sprog, kreativitet, frie fantasi og interaktion mellem forældre og barn.

Bogen adskiller sig fra andre børnebøger på tre parametre.

 

 

 

 

 

UDVIKLER BARNETS FANTASI & FORESTILLINGSEVNE
Helt bevidst - men meget atypisk - har vi valgt at lave en børnebog uden billeder, fordi barnet selv skal bruge sin fantasi og skabe billederne. Børn i dag bliver billedmæssigt stimuleret fra iPad, TV og spil i sådan en grad, at barnet bliver vænnet fra at træne sin egen frie fantasi og forestillingsevne. For det er her, de udvikler kreative evner og færdigheder, så de er bedre rustet til at møde udfordringer i fremtidens samfund.

 

MED FILIFYTTEN PÅ EVENTYR

STYRKER BARNETS SPROG

Da bogen er bygget op som en samtale/dialogbog, bidrager bogen til udvikling af barnets sprog.

STYRKER BARNETS KREATIVITET

Med udgangspunkt i historien om Filifytten vil barnet undervejs blive opfordret til at digte med og bruge sin kreativitet og divergente tænkning, når bogens hovedpersoner løbende står overfor afgørende valg.
Det har hver gang noget med Filifyttens rygsæk at gøre.

 

 

Om forskning og studier på området:

GRATIS DOWNLOAD AF

1. KAPITEL - FILIFYTBOG 1 (PDF)

Tryk på nedenstående pdf for download
I tilfælde af at du ikke kan downloade pdf. skriv da
venligst navn og email her, så sender vi til din mail.

Success! Message received.